Tu jesteś: Spotkania :. Silva rerum :. Jacek Kowalski - O SKRZYDŁACH I KARACENACH. PRZYCZYNEK DO IKONOGRAFII SARMACKIEJ

Jacek Kowalski - O SKRZYDŁACH I KARACENACH. PRZYCZYNEK DO IKONOGRAFII SARMACKIEJ

STRESZCZENIE

Od ponad stu lat polskiego husarza wyobraża się zwykle w tzw. „klasycznej” zbroi, z doczepionymi do naplecznika wysokimi skrzydłami, które ponad szyszakiem zakrzywiają się ku przodowi. Taka ahistoryczna wizja opanowała całkowicie naszą narodową wyobraźnię. Jest ona wszakże owocem przemian obrazowej tradycji, ukształtowanej w ciągu XVII wieku, która, mimo istnienia wielu ważnych studiów i opracowań, wciąż jeszcze czeka na dogłębną analizę. Przedmiotem wykładu będzie próba wskazania i wyjaśnienia węzłowych momentów w rozwoju husarskiej ikonografii, począwszy od tzw. Rolki sztokholmskiej, poprzez obrazy i ryciny epoki Jana III (de Hooghe, Altomonte), po fantastyczne wizje początków nowoczesności (Orłowski, Smokowski, Kwiatkowski) i dzieła właściwych twórców panującej nam dziś patriotycznej „ikony” husarza (Matejko, Brandt, Kossakowie).

Spotkania

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład pt. „Nowoczesne metody i narzędzia w pracach inwentaryzacyjno-dokumentacyjnych przy prowadzeniu badań podstawowych”, który wygłosi dr hab. Juliusz Raczkowski (UMK) w czwartek, 15 XII 2022 r., godz. 17.00 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocłąwskiego, ul. Szewska 36, sala 309.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM